Mã số : 254/2006/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Thủ tướng chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2006-11-07
Tệp đính kèm: