Mã số : 19 /2006/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu và Thương mại Biên giới
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2006-02-20
Tệp đính kèm: