Mã số : 29/2008/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Khu, cụm công nghiệp
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2008-03-14
Tệp đính kèm: