Mã số : 99/2011/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2011-10-27
Tệp đính kèm: