Mã số : 59/2010/QH12
Tên văn bản: Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Loại văn bản: Luật
Lĩnh vực: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Người ký: Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 2010-11-17
Tệp đính kèm: