Mã số : 02/2003/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Quản lý phát triển chợ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 2003-01-14
Tệp đính kèm: