Mã số : 114/2009/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02⁄2003⁄NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Quản lý phát triển chợ
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2009-12-23
Tệp đính kèm: