Mã số : 14/2008/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119⁄2007⁄NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Thuốc lá
Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
Người ký: Thứ trưởng Bùi Xuân Khu
Ngày ban hành: 2008-11-25
Tệp đính kèm: