Mã số : 119/2007/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về sản xuất và kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Thuốc lá
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2007-07-18
Tệp đính kèm: