Mã số : 94/2012/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Rượu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 2012-11-12
Tệp đính kèm: