Mã số : 105/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định về kinh doanh rượu
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Kinh doanh Rượu
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-09-14
Tệp đính kèm: