Mã số : 106/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67⁄2013⁄NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh doanh Thuốc lá
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Người ký: Thứ trưởng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 2017-09-14
Tệp đính kèm: