Mã số : 234/2009/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư Hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84⁄2009⁄NĐ - CP ngày 15⁄10⁄2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực: Kinh doanh Xăng dầu
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 2009-12-09
Tệp đính kèm: