Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Sỹ Chín

Giám đốc

02133.798.777

 chinns@laichau.gov.vn

Lê Xuân Tiến

Phó Giám đốc

02133. 796.666

tienlx@laichau.gov.vn

Văn phòng Sở
(Đ/c: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; 
Email: vp.soct@laichau.gov.vn)

Trần Minh Cường

Chánh văn phòng

02133.798.826

cuongtm@laichau.gov.vn

Trương Thị Thùy Dương

Phó Chánh văn phòng

02133.876.759

duongttt@laichau.gov.vn

Thanh tra Sở 

(Đ/c: Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: ptt.soct@laichau.gov.vn)

Lường Danh Vọng

Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

vongld@laichau.gov.vn

Đoàn văn Chầm

Phó Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

chamdv@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Thương mại

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqltm.soct@laichau.gov.vn)

Trần Quang Kháng

Trưởng phòng

02133.876.923

khangtq@laichau.gov.vn

Lê Thị Phương

Phó Trưởng phòng

02133.876.923

phuonglt@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Công nghiệp

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqlcn.soct@laichau.gov.vn)

Nguyễn Trọng Thức

Trưởng phòng

02133.798.824

thucnt@laichau.gov.vn

Dương Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

02133.798.824

hungdq@laichau.gov.vn

Phòng Quản lý Năng lượng

(Đ/c: Tầng 5 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu; Email: pqlnl.soct@laichau.gov.vn)

Bùi Văn Cường

Trưởng phòng

02133.798.823

cuongbv@laichau.gov.vn

Vũ Văn Hinh

Phó Trưởng phòng

02133.798.823

hinhvv@laichau.gov.vn

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai Châu

(Đ/c: Khu hợp khối các đơn vị trực thuộc - TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu; Email: ttkcxttm@laichau.gov.vn)

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc phụ trách

02133.790.440

huongnt@laichau.gov.vn

 

Trần Thu