Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Sỹ Chín

Giám đốc

02133.798.777

 

Hoàng Kiều Anh

Phó Giám đốc

02133.799.588

 

Lê Xuân Tiến

Phó Giám đốc

02133. 796.666

 

Văn phòng Sở
(Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu)

Trần Minh Cường

Chánh văn phòng

02133.798.826

 
       

Trương Thị Thùy Dương

Phó Chánh văn phòng

02133.876.759

 

Thanh tra Sở

Lường Danh Vọng

Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

 

Đoàn văn Chầm

Phó Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

 

Phòng Quản lý Thương mại

Trần Quang Kháng

Trưởng phòng

02133.876.923

 

Lê Thị Phương

Phó Trưởng phòng

02133.876.923

 

Phòng Quản lý Công nghiệp

Nguyễn Trọng Thức

Trưởng phòng

02133.798.824

 

Dương Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

02133.798.824

 

Phòng Quản lý Năng lượng

Bùi Văn Cường

Trưởng phòng

02133.798.823

 

Vũ Văn Hinh

Phó Trưởng phòng

02133.798.823

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

(Khu hợp khối các đơn vị trực thuộc - TP. Lai Châu - Tỉnh Lai Châu)

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc phụ trách

 02133.795.067 

 

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02133.790.440

 

 

Trần Thu