Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại liên hệ

Email

Lãnh đạo Sở

Nguyễn Sỹ Chín

Giám đốc

02133.798.777

 

Hoàng Kiều Anh

Phó Giám đốc

02133.799.588

 

Như Ngọc Biên

Phó Giám đốc

02133.795.036

 

Văn phòng Sở
(Tầng 6 - Nhà E - Trung tâm Hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu)

Trần Minh Cường

Chánh văn phòng

02133.798.826

 
       

Trương Thị Thùy Dương

Phó Chánh văn phòng

02133.876.759

 

Thanh tra Sở

Lường Danh Vọng

Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

 

Đoàn văn Chầm

Phó Chánh Thanh tra Sở

02133.798.822

 

Phòng Quản lý Thương mại

Trần Quang Kháng

Trưởng phòng

02133.876.923

 

Lê Thị Phương

Phó Trưởng phòng

02133.876.923

 

Phòng Quản lý Công nghiệp

Nguyễn Trọng Thức

Trưởng phòng

02133.798.824

 

Dương Quốc Hùng

Phó Trưởng phòng

02133.798.824

 

Phòng Quản lý Năng lượng

Bùi Văn Cường

Trưởng phòng

02133.798.823

 

Vũ Văn Hinh

Phó Trưởng phòng

02133.798.823

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Chi cục Quản lý thị trường

(Nậm Lỏong 3 – Phường Quyết Thắng – TP. Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Như Ngọc Biên

Chi cục trưởng

02133.795.036

 

Đỗ Văn Tính

Phó Chi cục trưởng

02133.876.599

 

Đinh Văn Thành

Phó Chi cục trưởng

02133.876.921 

 

Các phòng ban

Phòng Tổ chức – Hành chính
(Nậm Lỏong 3 – Phường Quyết Thắng – TP. Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Hoàng Thủy Ngân

Trưởng phòng

 02133.876.591 

 

  Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
(Nậm Lỏong 3 – Phường Quyết Thắng – TP. Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Văn Đình Sỹ

Trưởng phòng

02133.790.355

 

Đội QLTT số 1
(Tổ 12 – Phường Đoàn Kết – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Đặng Văn Vỹ

Đội trưởng

02133.790.470

 

Đội QLTT số 2
(Tổ 12 – Phường Đoàn Kết – Thành phố Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Nguyễn Tiến Thanh

Đội trưởng

02133.876.599

 

Đội QLTT số 3
( Thị trấn Tam Đường – Huyện Tam Đường – Tỉnh Lai Châu)

Phạm văn Hậu 

Đội trưởng

02133.879.608

 

Đội QLTT số 4
( Thị trấn Than Uyên – Huyện Than Uyên – Tỉnh Lai Châu)

Đỗ Văn Hậu

Đội trưởng

02133.784.069 

 

Đội QLTT số 5
( Thị trấn Sìn Hồ - huyện Sìn Hồ - Tỉnh Lai Châu)

Phạm Văn Phương

Đội trưởng

02133.870.823 

 

Đội QLTT số 6
( Thị trấn Pa So – Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu)

Trần Xuân Đăng

Đội trưởng

02133.896.223

 

Đội QLTT số 7
( Thị trấn Mường Tè – Huyện Mường Tè – Tỉnh Lai Châu)

Đinh Mạnh Thắng

Đội trưởng

02136.555.666

 

Đội QLTT số 8
(Thị trấn Tân Uyên – Huyện Tân Uyên – Tỉnh Lai Châu)

 Lò Văn Chung

Đội trưởng

02133.787.168

 

Đội QLTT số 9
(Thị trấn Nậm Nhùn – Huyện Nậm Nhùn – Tỉnh Lai Châu)

Cà Quang Việt

Đội trưởng

02133.299.888

 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Lai Châu

(Khu hợp khối các đơn vị trực thuộc TP. Lai Châu – Tỉnh Lai Châu)

Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc phụ trách

 02133.795.067 

 

Nguyễn Thị Hương

Phó Giám đốc

02133.790.440

 

 

Trần Thu