Lĩnh vực: Thương mại Biên giới

2017-02-27

Thành phần hồ sơ của thủ tục Đăng ký thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới như sau: Chi tiết

Xem thêm